www.КОМПЕНСАТОРИ.eu -
Industrial hoses
home
zaopwkompensatoridrugidownl
за нас
     

        

•  Компенсатори за петролни    продукти и горива
•  Компенсатори за природен газ
•  Компенсатори за LPG
•  Компенсатори за химикали,    киселини, основи, добавки
•  Компенсатори за хранителни    продукти
•  Компенсатори за вода
•  Компенсатори за питейна вода
•  Компенсатори за гореща вода
•  Компенсатори за охлаждаща    вода
•  Компенсатори за отпадна вода
•  Компенсатори за морска вода
•  Компенсатори за плувни басейни
•  Компенсатори за масла и грес
•  Компенсатори за въздух
•  Компенсатори за горещ въздух
 
• Избор на фланци
• Компенсатори с вътрешност от
  тефлон
• Спирала/Пръстен при вакуум
• Защита от огън
• Сертификати
• Препоръки към тръбните
  разводки
• Препоръки към монтажа
 
 
• Маркучи
• Помпи
• Разходомери
• Винтови компресори
• Оборудване за цистерни

Компенсатори за охлаждаща вода

Компенсатори RED BAND – червена лента   

Видът ERV-R е предназначен за вода, питейна вода (одобрение DVGW W 270 както и ACS), топла и студена отпадна вода, морска вода, охлаждаща водна система, също така и за химически добавки за третиране на вода, леки киселини, основи, солни разтвори, технически спиртове, естери и кетони. Работна температура от  -40°C до +100°C.

Компенсатори ROTEX   

Виброкомпенсаторът ROTEX е предназначен за постоянно натоварване с гореща вода, охлаждаща вода и горещ въздух. Одобрен по DIN за до 100°C при 10 bar  налягане и до 110°C при 6 bar. Работна темоература от -40°C до +130°C.

Компенсатори CR   

Компенсаторите ERV-CR са предназначени за студена и топла вода, вода за плувни басейни, морска вода, отпадна вода (леко кисела или алкална), с и без маслени примеси, охлаждаща вода с добавки против корозия, смазващи масла, грес, въздух и компресиран въздух. Работна температура от -25°C до +90°C.

Компенсатори YELLOW STEEL – две жълти линии     

Компенсаторите от вида ERV-GS са предназначени за петролни продукти, DIN EN горива, охлаждаща вода с маслени антикорозионни добавки, смазващо масла, хидравлично масло, морска вода. Работна температура от  -20°C до +90°C.Oгнеустойчивост до 30min. при 800°C.

Компенсатори YELLOW STEEL HNBR     

Видът ERV-GS HNBR е предназначен за петролни продукти, горива по DIN EN, охлаждаща вода с маслени антикорозионни добавки, смазочни и хидравлични масла, морска вода. Изключително издръжлив на стареене и външни атмосферни условия. Работна температура от -35°C до +100°C.