www.КОМПЕНСАТОРИ.eu - Компенсатори за тръби, виброкомпенсатори, меки връзки
Industrial hoses
home
zaopwkompensatoridrugidownl
за нас
     

        

•  Компенсатори за петролни    продукти и горива
•  Компенсатори за природен газ
•  Компенсатори за LPG
•  Компенсатори за химикали,    киселини, основи, добавки
•  Компенсатори за хранителни    продукти
•  Компенсатори за вода
•  Компенсатори за питейна вода
•  Компенсатори за гореща вода
•  Компенсатори за охлаждаща    вода
•  Компенсатори за отпадна вода
•  Компенсатори за морска вода
•  Компенсатори за плувни басейни
•  Компенсатори за масла и грес
•  Компенсатори за въздух
•  Компенсатори за горещ въздух
 
• Избор на фланци
• Компенсатори с вътрешност от
  тефлон
• Спирала/Пръстен при вакуум
• Защита от огън
• Сертификати
• Препоръки към тръбните
  разводки
• Препоръки към монтажа
 
 
• Маркучи
• Помпи
• Разходомери
• Винтови компресори
• Оборудване за цистерни

Компенсатори за петролни продукти и горива

Компенсатори YELLOW BAND – жълта линия   

Компенсаторите ERV-G е предназначен за петролни продукти (бензин, дизел и др.), горива с етанол и горива по DIN EN, също така и за природна газ и газ за домакинството, но без пропан-бутан. Работна температура от -20°C до +90°C.

Компенсатори YELLOW STEEL – две жълти линии     

Компенсаторите от вида ERV-GS са предназначени за петролни продукти, DIN EN горива, охлаждаща вода с маслени антикорозионни добавки, смазващо масла, хидравлично масло, морска вода. Работна температура от  -20°C до +90°C.Oгнеустойчивост до 30min. при 800°C.

Компенсатори YELLOW STEEL HNBR     

Видът ERV-GS HNBR е предназначен за петролни продукти, горива по DIN EN, охлаждаща вода с маслени антикорозионни добавки, смазочни и хидравлични масла, морска вода. Изключително издръжлив на стареене и външни атмосферни условия. Работна температура от -35°C до +100°C.

Компенсатори YELLOW BAND LT   

Компенсаторите ERV-G LTса предназначени за приложения с ниска температура на петролни продукти, дизел, авиационно гориво JET A 1, керосин, петрол, бензин. Работна температура от  -40°C до +90°C.

Компенсатори VITEX     

Видът VITEX за петрол-химикалните заводи, електрически централи и бази за десулфуризация на газ. Подходящ за агресивни продукти. Много добра устойчивост на горещи масла, бензин, ксилол, горива, биодизел, ароматни или хлорирани хъдрокарбони и минерални киселини. Отлична устойчивост на стареене, атмосферни условия и озон. Разботна температура от -15°С до  +90°C.